top of page

Vil du starte badstue? 

Vår jobb er å spre badstuglede til så mange mennesker som mulig. Dersom du går med tanker om å starte opp en offentlig tilgjengelig badstue der du bor, kan vi kanskje hjelpe deg litt på vei.

Vi mottar utrolig mange henvendelser fra hele landet om dette, og det er viktig å huske at vi kan ikke starte badstuen for deg eller gi deg en oppskrift på hvordan du skal starte et selskap eller en forening. Så start med å lete litt rundt på internett og snakk med andre som driver badstue for å få noen ideer før du tar kontakt. Jo mer konkrete spørsmålene dine er, jo mer kan vi hjelpe deg!

Det er mange ting å tenke på når man skal starte badstue. Før du tar kontakt med oss i Norges Badstulaug, er det flere ting du kan tenke litt gjennom først:

Ideell eller kommersiell?

Avhengig av hva slags sted den skal være på og hva slags mål du har for badstua, kan du velge mellom ideell og kommersiell drift, og om badstua skal være åpne for hvem som helst eller bare for medlemmer. Det ene er ikke nødvendigvis bedre enn det andre. Noen steder vil det være vanskelig å drive ei ideell badstue, andre steder er det mye dugnadsvilje og lite kommersielt grunnlag. Andre steder kan kommunen være en god driver av badstua.

Til lands, til vanns eller på hjul?

Badstuer kan bygges på mange måter. Det kan være både midlertidige og faste bygg på land. Det kan være badstuer på flyteelementer som enten er flyttbar eller ligger fast på ett sted, enten med moringer eller fortøyd til land. Eller den kan stå på hjul og fungere som en tilhenger som kan flyttes rundt, eller stort sett står på samme sted. Ofte avgjøres dette av både kostnader, hvordan du ønsker å benytte badstua og hva slags tilgang du har på land- og sjøarealer å plassere badstua på.

Bygge selv eller kjøpe ferdig?

Mange liker å bygge en helt unik badstue, tilpasset bruken og stedet den skal stå på. Andre synes det er praktisk å kjøpe en ferdigprodusert badstue, enten i moduler eller komplett. Dette avhenger gjerne av hvilke ressurser du har, om badstua må tilpasses omgivelsene den skal stå og ønske om og behov for et unikt uttrykk. Det finnes mange flotte ferdigproduserte badstuer, både flytende og som kan stå på land, i alle mulige kostnadskategorier.

Finansiering

Hvordan du skal finansiere byggingen eller kjøpet av badstua, avhenger ofte av om du skal drifte ideelt eller kommersielt. Flere forskjellige stiftelser er villige til å støtte etablering av ideelle badstuer som et godt tiltak for lokalmijø og folkehelse. Det finnes også etableringstilskudd og næringsstøtte til kommersiell badstudrift i mange norske kommuner. Egenkapital og lån kan være aktuelt for både ideelle og kommersielle badstuer.

Areal, lover og rettigheter

Dersom du skal bygge en badstue, kommer flere lover og reguleringer inn i bildet. Den aller viktigste er Plan- og bygningsloven og kommunens arealplan. Dersom du har en klar tanke om hvor du ønsker å ha badstua, er det smart å finne ut hvordan dette området er regulert, og ikke minst hvem som eier området. Dessuten finnes det reguleringer av hvordan badstua skal driftes, for eksempel når det kommer til hygiene og sikkerhet. Dersom du skal ha ansatte til å drifte badstua, vil også bestemmelser i Arbeidsmiljøloven komme inn.

Vi i Norges Badstulaug kan hjelpe deg som vil etablere badstue på flere måter:

  • Vi kan gi deg noen grunnleggende tilbakemeldinger og ideer når du har gjort deg opp noen meninger rundt temaene og spørsmålene skissert ovenfor. Ta kontakt på post@norgesbadstulaug.no.

  • Vi elsker å bygge nettverk, og kan sette deg i kontakt med andre medlemmer som allerede har erfaring med å starte og drive badstue, så du kan lære av disse.

  • Medlemmer av Norges Badstulaug har tilgang på et eksklusivt medlemstilbud på konsulenthjelp fra selskapet Lokalkontoret. De er spesialister på spørsmål rundt arealregulering og søknader om etablering, kommunikasjon med kommune, juridiske avtaler med grunneier og søknad om økonomisk støtte. Les mer om hva de har å tilby på lokalkontoret.no, og se detaljer om tilbudet på våre medlemsfordeler.

bottom of page